Projekt dofinansowany
z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Regionalny Związek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Województwa Świętokrzyskiego powstał 10.06 2003 roku.

W skład Związku wchodzi osiem Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich z Województwa Świętokrzyskiego.

Regionalny Związek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich realizuje działania edukacyjne, profilaktyczne, wspierające, terapeutyczne poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów, imprez integracyjnych, obozów profilaktyczno-terapeutyczno-rehabilitacyjnych, akcji społecznych i festynów profilaktycznych.
Związek bierze udział w konferencjach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Od początku swego istnienia Zarząd Regionalnego Związku wziął na siebie odpowiedzialność za prowadzenie szkoleń, warsztatów zajęciowych dla członków Stowarzyszeń.
W latach 2003 - 2007 zorganizowano szereg szkoleń prowadzonych przez profesjonalistów z zakresu choroby alkoholowej, prowadzenia zdrowego, trzeźwego stylu życia.
W roku 2008 dzięki wsparciu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego zorganizowano specjalistyczny obóz dla liderów, wolontariuszy Stowarzyszeń zrzeszonych w Regionalnym Związku.
W 2009 roku Zarząd Związku otrzymał wsparcie finansowe ze Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego na zorganizowanie obozu szoleniowo-rehabilitacyjnego w miejscowości Myczkowce (Bieszczady), który odbył się w dniach 16 - 26.08.2009r. Był to 10 dniowy turnus, w którym uczestniczyło 40 osób liderów poszczególnych Klubów i Stowarzyszeń.
W roku 2010 złożono ofertę konkursową na zadanie wspierane przez Świętokrzyski Urząd Marszałkowski woj. świętokrzyskiego na zorganizowanie szkolenia w czasie obozu terapeutyczno – rehabilitacyjnego w miejscowości Małe Ciche k. Zakopanego na okres 10 dni, w którym uczestniczyły 42 osoby.

Corocznie czynnie uczestniczymy w obchodzonym Ogólnopolskim Dniu Trzeźwości, przeprowadzając spotkania profilaktyczno – informacyjne z młodzieżą szkolną, promując trzeźwy styl życia, "otwarte drzwi" w Stowarzyszeniach, Klubach Abstynenckich, całodobowy telefon zaufania, różnego rodzaju spotkania trzeźwościowe, akcje w innych Stowarzyszeniach Regionalnego Związku itp.

RZSiKA brał udział w kampaniach organizowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.in.: „Stop – alkohol nieletnim wstęp wzbroniony” czy „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”.

Zarząd RZSiKA udziela pomocy w realizacji działalności Stowarzyszeń w terenie, pomagając merytorycznie i formalnie przy pisaniu wniosków aplikacyjnych, pism do Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, udzielając porad w zakresie administracji organizacjami pozarządowymi.

Raz w miesiącu w siedzibie Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „RAJ” w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 42a odbywają się spotkania Prezesów Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich województwa świętokrzyskiego, gdzie omawiane są najpilniejsze sprawy bieżące naszego Regionu.

„Wszyscy jesteśmy zdolni do wielkich rzeczy,
jeśli nie pozwolimy, by pokonał nas strach przed własną słabością”