dProjekt dofinansowany
z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

ZARZĄD
Regionalnego Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Woj. Świętokrzyskiego
 

Prezes Związku                 Krzysztof Kutnowski - Kielce

Zastępca Prezesa              Piotr Gadecki - Skarżysko - Kamienna

Zastępca Prezesa              Waldemar Tęcza - Staszów

Sekretarz Związku              Bożena Sobaś - Kielce

Skarbnik Związku               Zdzisław Kobus - Kielce

Członek Zarządu                Sławomir Czarnecki - Brody

 

KOMISJA REWIZYJNA
Regionalnego Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Woj. Świętokrzyskiego
 

Przewodniczący Komisji         Adam Jakóbik - Kielce

Członek Komisji                     Zbigniew Krawczyk - Końskie

Członek Komisji                     Kazimierz Stoksik - Jędrzejów

 
 

Pobierz Biuletyn Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów "RAJ" na 2014 rok ... Pobierz Biuletyn

 
 

Cele Regionalnego Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich
 

1. Tworzenie w społeczeństwie wzorów zdrowego stylu życia.
2. Reprezentowanie i o obrona interesów członków Związku.
3. Działanie w społeczeństwie na rzecz trzeźwości i rehabilitacji osób uzależnionych i ich rodzin.
4. Prowadzenie programów edukacyjnych w zakresie wiedzy o chorobie alkoholowej, zwiększonym niebezpieczeństwie i szkodach z nim związanych oraz propagowanie idei trzeźwości na terenie działania Związku szczególnie wśród młodzieży i ich rodzin.
5. Współdziałanie z organizacjami i instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz zakładami pracy w zakresie niesienia pomocy rodzinom w których przemoc występuje pod wpływem alkoholu.
6. Koordynacja wspólnych działań członków Związku.
 
 

Cele Statutowe Związek realizuje poprzez
 

1. Pomoc w organizacji i tworzenia Klubów i grup samopomocowych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promowanie pozytywnych młodzieżowych liderów propagujących w swoim środowiskach zdrowy styl życia.
2. Przygotowanie swoich przedstawicieli do pracy w środowiskach lokalnych przez udział w szkoleniach organizowanych przez profesjonalne instytucje.
3. Organizowanie wymiany doświadczeń na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym.
4. Prowadzenie stałej działalności informacyjnej jak również profilaktycznej wśród młodzieży w zakresie następstw używania alkoholu i środków psychoaktywnych oraz promocji zdrowego, trzeźwego stylu życia.
5. Organizacja imprez trzeźwościowych na szczeblu regionalnym.
 

Czytaj Statut Związku ... Pobierz Statut

 
 

Bilanse za 2018

Pobierz Bilans RZSiKA Woj. Świętokrzyskiego za 2018 rok ... Pobierz sprawozdanie

 

Pobierz Bilans Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów "RAJ" 2018 ... Pobierz sprawozdanie

 

Bilanse za 2017

Pobierz Bilans RZSiKA Woj. Świętokrzyskiego za 2017 rok ... Pobierz sprawozdanie

 

Pobierz Bilans Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów "RAJ" 2017 ... Pobierz sprawozdanie

 

Bilans za 2016 rok Regionalnego Związku

Pobierz Bilans RZSiKA Woj. Świętokrzyskiego za 2016 rok ... Pobierz sprawozdanie

 

Bilans za 2015 rok Ś.K.A. „RAJ”

Pobierz Bilans Ś.K.A. „RAJ” za 2015 rok ... Pobierz sprawozdanie

 

Sprawozdanie finansowe OPP za 2013 rok Ś.K.A. „RAJ”

Pobierz Sprawozdanie Ś.K.A. „RAJ” za 2013 rok ... Pobierz sprawozdanie

 

Sprawozdanie finansowe OPP za 2013 rok Ś.K.A. „RAJ”

Pobierz Sprawozdanie Ś.K.A. „RAJ” za 2013 rok ... Pobierz sprawozdanie

 

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok RZSiKA

Pobierz Sprawozdanie RZSiKA za 2014 rok Pobierz sprawozdanie

 

Sprawozdanie finansowe OPP za 2014 rok Ś.K.A. „RAJ”
 

Pobierz Sprawozdanie Ś.K.A. „RAJ” za 2014 rok ... Pobierz sprawozdanie